Xà phòng lỏng dạng loãng với chai nắp chuyên tạp bọt vừa tiết kiệm vừa tiện rửa mặt nhẹ nhàng và rửa tay trước khi ăn với bọt bông mịn, sạch ngay ko trơn nhớt.

Sắp xếp theo:
View: