Lối sống “Kiềm Hoá” sẽ giúp bạn không phải gặp bác sỹ

2. Thực phẩm có tính axit hoặc kiềm không đồng nghĩa với việc tạo kiềm hoặc axit của thực phẩm đó qua tiêu hoá. Ví dụ hầu hết các thực phẩm nhiều protein như thịt và các loại hạt khi tiêu hoá đều kết hợp với Sunfur hay Phospho tạo ra axit Sunfuric và Phosphoric.…