Bạn mất gì khi ăn thô sau 1 năm?

Mất mát quá lớn đối với cuộc đời mình, nhưng chắc chắn rằng thượng đế rất công bằng, họ lấy đi của mình quá nhiều thứ nhưng trả lại cho mình một thứ vô cùng quý giá đó là sức khỏe và sự hạnh phúc. Nhờ ĂN THÔ mà mình đã mất nhiều thứ như…