Cách chữa Thuỷ Đậu dân gian tự nhiên

Bệnh thủy đậu thì thường xuất hiện quanh năm nhưng mình thấy nhiều nhất là vào mùa đông và mùa xuân. Thời điểm này thấy đa số là các mẹ miền Bắc nhờ hỗ trợ điều trị thủy đậu. Thủy đậu thì có nhiều bài thuốc dân gian để điều trị, nhưng Bình từng điều…