Lịch sử về xà phòng thủ công từ thời cổ đại

Có những bằng chứng cho thấy các nền văn minh cổ đại như nền văn minh Xích đạo Mesopotamia (nay là Iraq và Syria) và nền văn minh Ai Cập cổ đại đã biết sử dụng xà phòng. Những tấm bảo mật bằng đá tồn tại từ khoảng 2800-2500 trước công nguyên ở Mesopotamia chứa…